ข้อมูลบริษัท
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(ภาษาไทย) บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ KK
(English) K&K Superstore Southern Public Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท
0107562000394
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค
ข้อมูลการติดต่อ
9/9 ม.5 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์   074-205288, 074-205242
เว็บไซต์   https://www.kandk.co.th